เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ในพิ้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล

 • เมื่อสั่งสินค้ามูลค่ารวมกันในตะกร้าไม่ถึง 3,000 บาท คิดค่าส่งตามประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี
  *ยกเว้นสั่งสินค้าขนาดใหญ่ (เช่น จอ interactive MAXHUB) คิดค่าขนส่ง 1,000 บาท

พื้นที่ต่างจังหวัด

 • คิดค่าส่งตามประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ
  *สินค้าประเภทprojector/อุปกรณ์ video conference คิดค่าขนส่ง 290 บาท
  **สินค้าประเภทจอรับภาพคิดค่าขนส่ง 490 บาท
  ***สินค้าประเภทจอinteractive MAXHUB คิดค่าขนส่ง 1,000 บาท เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด หากต้องการจัดส่งนอกพื้นที่กรุณาติดต่อ 066-115-8049

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • กรณีสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่ง เมื่อได้รับออเดอร์ ทางบริษัทจะรีบจัดส่งโดยเร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ไม่เกิน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • หลังจากที่ทางบริษัทฯได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว (ทางบริษัทจะส่งอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งของลูกค้า
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าที่ไม่พร้อมจัดส่ง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามข้อมูลระยะเวลาการจัดส่งสินค้าได้ที่เบอร์ 066-115-8049
 • กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทขนส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 2,000-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทขนส่งแล้ว
 • กรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าให้ข้อมูลการจัดส่งผิดพลาด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS หรือติดต่อทางบริษัทให้ไปรับสินค้า 066-115-8049 ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง
 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบถ้วน
 4. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทร 066-115-8049 , Email: marketing-oa@automation.co.th หรือช่องทางสำหรับการติดต่ออื่นที่บริษัทแนะนำเพื่อคืนสินค้า เมื่อบริษัทได้รับเรื่องจะดำเนินการให้ภายใน7-14วันทำการ